'Kijk op interim-management'


Welkom

Welkom op de website van IMvision, uw partner in ondernemen.

Loopt u ook steeds vaker aan tegen het gevoel:

•    dat u het overzicht wat kwijt bent?  Of dat u er geen lol meer in heeft?
•    dat er niet goed wordt gecommuniceerd en dat medewerkers gedemotiveerd zijn?
•    dat het telkens invoeren van nieuwe regels en procedures averechts werkt.
•    dat bepaalde delen van uw bedrijf op dit moment niet goed gemanaged worden?

Of simpelweg dat u voor bepaalde specifieke klussen eigenlijk niet precies de juiste mensen of specialistische kennis in huis heeft?

Wij pretenderen niet, zoals veel anderen, dat we alles weten.
Of dat we ál uw problemen kunnen oplossen. Dat we het wel even van u over zullen nemen.

Maar wij kunnen u op twee specifieke gebieden ondersteuning bieden:

1. Als Interim-Manager om o.a. een aantal van bovengenoemde punten op te lossen

We kijken graag samen met u of we een bepaald traject kunnen inzetten, met als doel om de door u gewenste verandering binnen uw bedrijf te realiseren.

Daarbij werken we op basis van 'empowerment' zodat die verandering uiteindelijk wel gedragen wordt door de medewerkers en dus goed verankerd is, ook na ons vertrek!

2. Als Interim-Professional op het gebied van Verzekeringen

Daarbij ligt de nadruk van de werkzaamheden meer op het verzekeringstechnische deel.
Wij hebben meer dan 26 jaar ervaring in de Assurantiewereld, vanuit vele verschillende invalshoeken. Onder andere in de rol van Assuradeur, Verzekeraar en Direct Writer.