'Kijk op interim-management'


Het traject

Tijdens een eerste (kennismaking)gesprek zullen de door de opdrachtgever gesignaleerde behoeftes in kaart worden gebracht. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Vervolgens wordt eventueel een advies geformuleerd waarin aangegeven staat welke acties genomen zouden kunnen worden, hoe het gewenste doel tot stand kan worden gebracht en wat de bijdrage van IMvision daarin zou kunnen zijn.
Dit is ook afhankelijk van de specifieke behoefte van opdrachtgever (wil men vooral Interim-Management, of meer Interim-Professional/ verzekeringsinhoudelijke ondersteuning).

Dit advies wordt besproken met de opdrachtgever en vervolgens zal gezamenlijk een plan van aanpak worden opgesteld, waarbij in de uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst ook de exacte rol van de IMvision wordt gedefinieerd.

Bij dit hele proces kan blijken dat ter ondersteuning ook aanvullende training en of coaching binnen het bedrijf noodzakelijk is.

Afhankelijk van de aard en omvang verzorgen wij dat zelf, of kunnen we dat vanuit het netwerk van met ons samenwerkende professionals verzorgen.