'Kijk op interim-management'


Interim-Management 

U kunt IMvision inschakelen ter ondersteuning indien:

•    Zich een plotseling tekort aan management capaciteit voordoet. Door bijvoorbeeld ziekte, ontslag of vertrek van een van uw bestaande managers of directieleden.

•    Er behoefte ontstaat  aan een specifieke deskundigheid op het gebied van verzekeringen

•    U de volgende symptomen herkent:

  •   Gedemotiveerde medewerkers
  •   Geen respect voor management en lak aan normale regels
  •   Veel klachten en onvrede; van medewerkers  maar ook van klanten
  •   Weinig samenwerking en communicatie, onderling en met andere afdelingen.   
  •   Er een cultuurwijziging binnen het bedrijf moet worden bewerkstelligd.
  •   Er nieuw beleid dient te worden vastgesteld. Of juist nu dient te worden geïmplementeerd.
  •   In andere crisis situaties waarbij objectieve ondersteuning van buitenaf nodig is.

Bij dit alles willen wij aan het eind van het traject een concreet, meetbaar resultaat opleveren dat in overeenstemming is met de van te voren afgesproken doelstellingen.

Daarbij streven wij er steeds naar om uw medewerkers persoonlijk aan te spreken en ze zo optimaal mogelijk te motiveren, zodat zij de ingezette veranderingen zullen blijven voortzetten, ook na ons vertrek!