'Kijk op interim-management'


Verandering

Echte verandering binnen een onderneming kan alleen duurzaam en succesvol worden doorgevoerd als niet alleen de Directie maar ook de rest van het bedrijf die verandering "draagt".

Daarom hechten wij belang aan het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak, waarbij we individuele medewerkers persoonlijk aanspreken, betrekken en coachen zodat ze uiteindelijk medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en dus die van het bedrijf. En met plezier hun werk doen.

We handelen hierbij op basis van "empowerment".

Dat betekent overigens niet dat wij eindeloos en oeverloos naar consensus zullen streven. Maar we benutten wel graag alle mogelijkheden om het beste uit uw mensen te halen en "de juiste man op de juiste plaats" te krijgen!

Frustraties

Demotivatie van medewerkers ontstaat vaak door gebrekkige communicatie en/of samenwerking binnen een bedrijf.
Problemen als bijvoorbeeld omzetverlies, verlies van klanten, personeelsverloop etc. zijn daar vaak het gevolg van.

Als resultaten onder druk staan en klanten ontevreden worden wordt vaak de oplossing gezocht in het invoeren van nog meer procedures en controles. Maar dit leidt uiteindelijk tot frustraties van alle kanten, waarbij de dienstverlening aan de klant steeds meer in het gedrang komt.

Dat is het punt waarop wij graag de kans krijgen om door middel van directe persoonlijke coaching, verandermanagement en training de mensen weer in beweging te krijgen, te motiveren en eventueel ook afdelingen te reorganiseren. Uiteraard alles na overleg met de directie en een gedegen plan van aanpak.

Dat hoeft overigens natuurlijk niet per se alleen binnen de assurantiewereld te zijn!