'Kijk op interim-management'


Verzekeringen 

1.    Voor verzekeringsbedrijven

De laatste jaren is in de financiële en verzekeringswereld (zelfs nog los van de huidige crisis) ontzettend veel gebeurd. 

Nieuwe, strengere wet- en regelgeving, gedwongen beloningstransparantie, afschaffen retourprovisie, imagoproblemen (woekerpolis, failissementen, DSB, etc.), nieuwe distributiekanalen (internet, direct), vakbekwaamheidseisen (WFT/ PE punten), kritische consumenten, etc.

Ondernemers in deze sector moeten alle zeilen bijzetten om deze ontwikkelingen bij te houden, hun strategie voor de komende jaren te bepalen en tegelijkertijd hun concurrentiepositie niet te verspelen.

De uitdaging voor IMvision ligt in het meedenken over en het meewerken aan oplossingen voor het MKB (tot ca. 200 medewerkers) in Assurantieland. 

Veel bedrijven zullen gedurende kortere of langere tijd behoefte hebben aan iemand die ze helpt om hun zaken weer helemaal op orde te krijgen. Die tijdelijke ondersteuning kan door ons op twee verschillende manieren geleverd worden:

  1. Wij kunnen gedurende een bepaalde periode, "hands-on" meedraaien in het bedrijf om een bepaald proces, een project, een afdeling en/of (een deel van) het bedrijf te managen.
    We zijn goed in het weer "nieuw leven blazen" in afdelingen/medewerkers die reeds lang ingeslapen/gedemotiveerd waren.
  1. Maar het kan ook zijn dat er juist behoefte bestaat aan iemand die als “sparring partner” de directie helpt om haar keuzes voor de toekomst helder te krijgen. Ook dat is een rol die wij graag vervullen.

Een combinatie van deze twee mogelijkheden is natuurlijk ook goed mogelijk. 

 

2.    Voor niet-verzekeringsbedrijven

Insurance manager/Risk manager

Door onze jarenlange ervaring in de Assurantiewereld zijn wij uitstekend in staat om voor u een analyse te maken van alle risico’s die zich binnen uw bedrijf (kunnen) voordoen.
Wij lichten uw verzekeringspakket door om te zien of dat nog up to date is en vooral of de belangrijkste risico's voor uw bedrijfscontinuiteit voldoende zijn afgedekt.
In een plan van aanpak geven wij aan welke akties er eventueel nodig zijn.

Indien u dat wenst helpen wij u bij het zo goed en voordelig mogelijk verzekeren van uw belangrijkste bedrijfsrisico’s bij gerenommeerde verzekeraars.
Deze risico’s kunnen immers de continuïteit van uw bedrijfsvoering in gevaar brengen indien ze niet goed zijn afgedekt!

Ook het beheer van uw assurantieportefeuille nemen wij graag op ons. Wij hebben binnen de assurantie- en expertisewereld een zeer uitgebreid netwerk en kunnen dus uw belangen op onafhankelijke wijze goed behartigen.